Duluth Bantam B2 Hockey vs. Proctor 2008-Nov-10 - jbrapp